Seřizovací přístroje

Seřizovací přístroje slouží k měření a seřizování nástrojů mimo pracovní prostor CNC obráběcích strojů.

Seřizovací přístroje firmy BMD a.s. – důvody pro pořízení:

Seřizovací přístroje nabízejí základní nezpochybnitelnou výhodu. Umožňují měření nástrojů v čase, kdy obráběcí stroj pracuje. Díky této skutečnosti můžeme počítat s velmi rychlou návratností investice.

Navíc využitím seřizovacího přístroje pro přípravu nástrojů mimo stroj můžete dosáhnout i na další výhody, mezi které patří:

Seřizovací přístroje BMD se dodávají společně s následujícím příslušenstvím:

Rozdělení seřizovacích přístrojů:

V současné době vyrábíme tři řady přístrojů ve vertikálním uspořádání a dvě řady v uspořádání horizontálním. Vertikální seřizovací přístroje se používají především pro seřizování rotačních nástrojů. Naopak pro seřizování nožů soustruhů jsou vhodné přístroje v horizontálním uspořádání.

Vertikální seřizovací přístroje

Kompaktní přístroj určený k postavení na pracovní stůl. Vysoká přesnost pro měření nástrojů do průměru 300 mm a délky 300 mm (volitelně 400 mm)
Nejprodávanější seřizovací přístroje firmy BMD. Bohaté softwarové vybavení a široká paleta příslušenství pokrývají potřeby 95% uživatelů. Seřizovací přístroj pro seřizování nástrojů do průměru 400 mm a délky 400 mm (volitelně 500 mm)
Super přesné seřizovací přístroje s výjimečně komfortním pracovištěm obsluhy. Motory v obou hlavních osách s automatickým najížděním referencí. Určeno pro nástroje do průměru 500 mm (volitelně 650, 800 a 1000 mm) a délky 500 mm (volitelně 650, 800, 1000 a 1200 mm)

Horizontální seřizovací přístroje

Horizontální seřizovací přístroj HORVER 200 je určený především, po vybavení příslušným adapterem, pro seřizování nerotačních nástrojů soustruhů a dlouhotočných automatů. Měřicí rozsah tohoto přístroje je 400 mm x 200 mm. 

Motory v obou hlavních osách s automatickým najížděním referencí. Rozsah osy X 400 mm a v Z 400 mm (volitelně Z 700 mm). Přístroj lze dovybavit rotačním stolem s osmi pozicemi.

Příslušenství

Mezi základní příslušenství patří redukce na různé typy nástrojů (např. HSK, Capto, VDI, UTS atd.). Redukce umožňují přizpůsobit jeden přístroj k seřizování nástrojů různých CNC obráběcích strojů. Dále lze přístroje vybavit například tiskárnami na štítky nebo softwarovými moduly pro přenos naměřených dat do řídicího systému CNC obráběcího stroje.