Pro firmu Ideal Standard International jsme dodali upravený digitální číselníkový úchylkoměr pro měření tloušťky glazury. Stejné měřidlo se uplatnilo i při měření nýtů při výrobě letadel. Změnu výšky lze měřit na konkávních i konvexních plochách.