Pro firmu RYKO a.s. v Děčíně jsme zkonstruovali a vyrobili zařízení pro měření házivostí pro vstupní a výstupní kontrolu železničního dvojkolí k repasi. Měření je prováděno bezkontaktně laserovými triangulačními senzory a ovládání stroje je poloautomatické pomocí 22″ dotykové obrazovky pouze jedním operátorem. Vstupní stav provádí kontrolu dvojkolí upnutého v hrotech, na válcích nebo na ložiskových komorách různých norem. Výstupní kontrola probíhá na kompletně smontovaném dvojkolí s ložiskovými komorami. Data jsou zpracována systémem IBR Comgage a automaticky exportována do evidence firmy RYKO a.s.